Redakcja
Skuteczne techniki relaksacyjne
Redakcja

W dyskusji o higienie pracy coraz częściej podnoszą się głosy o konieczności odpowiedniego regenerowania sił poprzez stosowanie technik relaksacyjnych i ćwiczeń wizualizacyjnych. Problem wyczerpania wskutek nadmiaru obowiązków dotyczy zarówno nauczycieli, jak i uczniów na każdym etapie edukacji. Umiejętność odpoczywania i relaksacji są w dzisiejszych czasach coraz rzadsze, bowiem jako społeczeństwo nauczyliśmy się żyć w ciągłym pośpiechu i stresie. Alicja Strzelecka-Lemiech podkreśla, że pierwszym krokiem do skutecznego stosowania technik relaksacyjnych jest wsłuchiwanie się w sygnały wysyłane przez ciało i adekwatne odpowiadanie na nie. Realizację tego zadania ułatwiają ćwiczenia wizualizacyjne służące wzmacnianiu odporności psychicznej, zmniejszaniu niepokoju i zwiększaniu pewności siebie.

Czytaj dalej
Skuteczne sposoby na rozwój społeczny dziecka i stymulowanie rozwoju mowy
Redakcja

Muzykoterapia jako forma psychoterapii wykorzystująca muzykę jako środek stymulujący rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny uczestnika zajęć stanowi cenną metodę pracy z podopiecznymi w wieku wczesnoszkolnym. Wśród licznych korzyści płynących z oddziaływania poprzez muzykę warto wymienić poprawę zdolności komunikacyjnych, rozwój ekspresji ruchowej i odkrywanie własnych możliwości twórczych. W zależności od rodzaju zaburzeń lub deficytów, muzykoterapia może realizować różnego rodzaju zadania edukacyjne i terapeutyczne – stymulować rozwój mowy, pobudzać sprawność umysłową podopiecznego, pomagać w wyrażaniu emocji i rozbudzać jego wyobraźnię. Jak zatem zatroszczyć się o rozwój poznawczy podopiecznego, włączając elementy muzykoterapii co codziennych zajęć?

Czytaj dalej
W jaki sposób muzykoterapia wpływa na kierunek rozwoju dziecka?
Redakcja

Niezależnie od wybranych metod pracy – spotkania terapeutyczne powinny być prowadzone przez wykwalifikowanego terapeutę, który dzięki wnikliwej obserwacji może wpłynąć na kierunek rozwoju dziecka. Istnieją jednak narzędzia stymulujące procesy poznawcze, jakie z powodzeniem mogą stosować pedagodzy. W szczególności warto włączyć elementy muzykoterapii do codziennych zajęć, traktując je jako aktywizujące ćwiczenia i rozwijające zabawy muzyczne. Muzykoterapia to forma psychoterapii, która wykorzystuje muzykę jako środek stymulujący rozwój podopiecznego i korygujący jego zachowanie.

Czytaj dalej